جمعه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۸۹

جبرِ لباسی!


اونجا به جبر جامعه نمی‌‌تونی هرچی‌ دلت خواست بپوشی، اینجا به جبر جیب خالی‌!