شنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۹

اینجا شهر تو نیست


شهری که توش کسی‌ نباشد که بهش بگی‌ دلت تنگه براش، شهر تو نیست، شهری که خونه امنی‌ به غیر از خونه خودت توش نباشه که دَرِش رو بزنی‌، شهر تو نیست، شهری که توش کسی‌ به حرفهات گوش نده، جای تو نیست. شهر تو جایی‌ یه که آزادی رو توش ببینی‌، حس کنی‌، لمس کنی‌.
خونه‌ای که توش آغوشی برات باز نباشه و گوش شنوایی برای حرفهات نباشه، خونه تو نیست حتا اگر توی شهر تو باشه.

هیچ نظری موجود نیست: