یکشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۹۰

بهبود

تابستونه، سالادِ میوه می‌‌خورم، چند روزه میگرنم آروم شده، اون احساس گرسنگی سر ظهر که منجر به سردرد می‌‌شد بعد از سال ها گورشو گم کرده و من بدونِ اون احساس گرسنگی بیمارگونه، حس جدیدی رو تجربه می‌‌کنم و می‌‌تونم عمیق بخوابم، مثل اینکه قرص‌های جدید با قبلی‌‌ها خیلی‌ متفاوته. هنوز توی تصمیمگیری کمی‌ تنبلم و خیلی‌ خلاقیتم کار نمی‌‌کنه اما امیدوارم اونم به زودی بهتر بشه.
دارم توی زندگیم دنبالِ راه‌های جدید می‌‌گردم و سعی‌ می‌‌کنم چند تا از راه‌های قدیمی‌ِ خوب رو که فراموش کردم، دوباره یاد بگیرم.

هیچ نظری موجود نیست: