شنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۹

حال گیرِ تو ذوق بزن!

خیلی‌ بَده که آدم‌های دور و برت اهل ضد حال و توی ذوق زدن باشن و مرتب جفت پا یا با کله بزنن توی ذوقت، همچین که ذوقت له بشه بچسبه به  دیوارِ روبرو! و چون به دیوار روبرو چسبیده، هی‌ می‌‌یاد جلوی چشمت خب!

هیچ نظری موجود نیست: