یکشنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۸۹

دلم تنگه

دلم برای مرغابی‌های توی رودخونه، برای پیراهن‌های رقصان در باد، دامن‌های کوتاه و پا‌های برهنه تنگه.